Privacybeleid

Privacybeleid Decor Living
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02-11-2017.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we
deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Decor Living. U dient zich
ervan bewust te zijn dat Decor Living niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze
website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Decor Living respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst
uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Decor Living of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die
voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen
op eigen beveiligde servers van Decor Living of die van een derde partij. Wij
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in
onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Decor
Living] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden
hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw
toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties
welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het
WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt
worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet
verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen
of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te
geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige
functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Decor Living
8243 EC Lelystad
0611790601
KVK 69881359
info@decorliving.nl
Privacy policy
On 20-02-2017 this page has been updated.
We are aware that you trust us. It is our responsibility to protect your privacy. On
this page you can read which data we collect when you visit our website, why we
collect these data and how we improve your experience using our website based
on these data. So you will understand how we work.
This privacy policy applies to the services of Decor Living. You must know that
Decor Living is not responsible for the privacy policy of other websites and other
sources. By using our website you acknowledge to accept our privacy policy.
Decor Living respects the privacy of all the visitors/users of its website and
ensures that all personal information which you will give us, will be dealt with in a
strict confidential manner.
How we use the collected data
Our Services
When you order one of our services/products then we will ask for personal data
like name, birthdate etc. These data will be used to execute your order. These
data will be stored on a security server owned by Decor Living or by a third party.
We will not combine your personal data with other data.
Communication
When you send emails or other messages to us it will be possible that we will
save these messages. Sometimes we will ask for your personal data when this is
relevant. This enables us to answer your questions and requests. These data will
be stored on a security server owned by Decotr Living or by a third party. We will
not combine your personal data with other data.
Cookies
We collect data for research to get a better insight in our clients in order to tailor
our services/products.
This websites uses cookies. A cookie is a small piece of data sent from a website
and stored in a user’s web browser while the user is browsing the website. Every
time the user loads the website, the browser sends the cookie back to the server
to notify the website of the user’s previous activity. This information gathered by
the cookie will be stored on the security server of Decor Living or by a third party.
We use this information to see how you use the website and to make reports on
website activity in order to offer you other services and products related to your
activity on internet.
Purpose
We collect and use this information for no other purposes than described in our
private policy unless we have received your permission to do otherwise.
Third Parties
We will not provide your data to other parties. In some cases your data will be
shared internally but our personnel signed a non disclosure contract to respect
the confidentiality of your personal data.
Alterations
This privacy policy is tuned to the current status of our website. Adjustments or
changes on our website can lead to changes in the privacy policy. So we advise
you to read our privacy policy on a regular basis.
Personal Data Options
We offer all visitors the possibility to look at, to change or to delete all personal
data which has been provided to us.
Adjustments and termination/removal of Newsletter
At the bottom of all our mails you will find the possibility to adjust your personal
data or to terminate the newsletter.
Adjustments/Removal communication
If you would like to alter your personal data or to remove these from our files then
you can contact us. See below for contact information.
Switch off cookies
Most browsers are set up to accept cookies but you can set up your browser to
refuse cookies or to notify you when a cookie is being sent to you. It is however
possible that some services and functions on our website and on other website do
not function properly when you have switched off cookies on your browser.
Questions and Feedback
We check on a regular basis if we comply with the privacy policy. If you have
questions about our privacy policy do contact us:
Decorliving
8243 EC Lelystad
Phonenumber: 0611790601
E-mail: info@decorliving.nl